Tietosuojaseloste

TEDDY  TOURS  LAPLAND  OY

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Teddy Tours Lapland Oy kerää, miten tietoja käytetään, säilytetään ja luovutetaan.

Rekisterinpitäjä

Teddy Tours Lapland Oy, Y-tunnus: 2275313-4

PL 2280, 96201 Rovaniemi, puh. 040 832 2837, info@pieceoflapland.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marja Ylinampa, puh. 040 832 2837, info@pieceoflapland.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tietoja käytetään yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilöasiakkaan tai yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana sekä yhteydenottolomakkeen viesti.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen ja verkkosivuston lomakkeiden kautta.

Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ulkopuolisille

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Teddy Tours Lapland Oy:n käytössä, eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on henkilötietorekisteriin talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00